logo
Registraciją į projekto
„Į PROBLEMŲ SPRENDIMĄ NUKREIPTOS INTERNETINĖS BENDRADARBIAVIMO BENDRUOMENĖS TVARAUS MIESTO KONTEKSTE – CITYGO“
baigiamąjį renginį

Duomenų valdytojas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – Kolegija), buveinės adresas – Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius, juridinio asmens kodas – 111967673, direktorius – dr. Rolandas Vitkūnas. Kolegijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. paštas dap@vtdko.lt, tel. (8 5) 234 4494, adresas Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius. Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi konferencijų, kitų renginių organizavimo bei vykdymo ir veiklų susijusių su projektų vykdymu, įgyvendinimo tikslu, vykdant projektą „Į problemų sprendimą nukreiptos internetinės bendradarbiavimo bendruomenės tvaraus miesto kontekste“, Nr. 2021-1-LT01-KA220-HED-000023277 (toliau - Projekto). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų kaip duomenų subjekto sutikimas, kurį išreiškiate registruodamiesi į renginį. Jūsų teikiami asmens duomenys bus tvarkomi sertifikatų apie dalyvavimą renginyje išrašymui, išsiuntimui Jums bei Projekto atskaitomybės tikslais ir saugomi ne ilgiau nei 5 metus po Projekto pabaigos. Visi Jūsų registracijos metu pateikti duomenys po minėto saugojimo termino bus ištrinami. Trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą Kolegijoje pateikiama nuorodoje: https://vtdko.lt/privatumo-politika

Registracija nevyksta.