logo
Registracija į
2022 m. gruodžio 5-8 d. „Inovacijų savaitę“
logo
Registracija į
2022 m. gruodžio 5-8 d. „Inovacijų savaitę“

Registracija nevyksta.

Kviečiame Jus dalyvauti 2022 m. gruodžio 5-8 d. „Inovacijų savaitėje“

Kryptingas darbas su užsienio partneriais, sudarė galimybę pastiprinti kolegijos personalo ir studentų gebėjimus inovacijų perdavimo srityje EIT Climate-KIC finansuojamame ILCA projekte „Inovacijų laboratorijos klimato kaitos priemonėms“ (angl. Innovation Laboratories for Climate Actions), pradėtame vykdyti 2022 m. liepos mėn. Iki 2024 m. liepos Kolegija įsteigs inovacijų laboratoriją klimato kaitos priemonėms, kurios veikla bus tampriai susijusi su regiono mažųjų ir vidutinių įmonių problemų sprendimu šioje srityje: „Medžiagos ir sprendimai, sąlygojantys mažesnį anglies dioksido į aplinką išskyrimą“.

Inovacijų savaitė – renginys, skirtas stiprinti mūsų kolegijos studentų gebėjimą kurti inovatyvius, klimatui neutralius sprendimus, remiantis rinkoje vykstančiais pokyčiais. Tad pradėkime kaupti patirtį ir žinias bei jomis dalintis!

Data: 2022 m. gruodžio 5-8 d.
Vieta: VTDK Statybos fakultetas, Antakalnio g. 54, pirmo aukšto fojė (prie didžiosios salės)

Duomenų valdytojas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – Kolegija), buveinės adresas – Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius, juridinio asmens kodas – 111967673, direktorius – dr. Rolandas Vitkūnas. Kolegijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. paštas dap@vtdko.lt, adresas Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius.
Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi konferencijų, kitų renginių organizavimo bei vykdymo ir veiklų susijusių su projektų vykdymu, įgyvendinimo tikslu.
Jūsų pateikti duomenys bus perduoti EIT Climate-KIC ir saugomi (iki 2029-07-01, 5 metai po projekto pabaigos), o po to, ištrinami. Trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami.
Renginio metu bus fotografuojama.
Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą Kolegijoje pateikiama nuorodoje: https://vtdko.lt/index.php/privatumo-politika