logo
Registracija į 2024 m. balandžio 11 d.
„Tarptautinės inovacijų savaitės“ renginį „KLIMATO INOVACIJŲ LABORATORIJOS PASLAUGOS VERSLUI“
logo
Registracija į 2024 m. balandžio 11 d.
„Tarptautinės inovacijų savaitės“ renginį „KLIMATO INOVACIJŲ LABORATORIJOS PASLAUGOS VERSLUI“

Privaloma užpildyti formos laukus, pažymėtus *

logo

Kviečiame dalyvauti 2024 m. balandžio 11 d. „Tarptautinės inovacijų savaitės“ renginyje „KLIMATO INOVACIJŲ LABORATORIJOS PASLAUGOS VERSLUI“, kuriame Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro tyrėjai ir ekspertai pristatys inovatyvius mokslinius tyrimus ir teikiamas paslaugas verslo įmonėms dizaino, verslo, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos bei agro ir miškų mokslo kryptyse.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dalyvauja EIT Climate-KIC EIT HEI iniciatyvos projekte Nr. 220194 “Innovation Laboratories for Climate Actions – ILCA” (“Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA”).

Projekto tikslas – stiprinti žmogiškąjį kapitalą klimato inovacijų ir verslumo srityje, siekiant spręsti sistemines problemas. Projekto metu stiprinami daugiadisciplininiai klimato ir socialinių inovacijų gebėjimai steigiant klimato inovacijų laboratorijas, o ekosistemos dalyviai įtraukiami į klimato inovacijų kūrimą.

Tarptautinė inovacijų savaitė – renginys, skirtas stiprinti mūsų kolegijos akademinės bendruomenės ir visuomenės gebėjimą kurti inovatyvius, klimatui neutralius sprendimus, remiantis rinkoje vykstančiais pokyčiais. Kurkime inovacijas darnesnei ateičiai kartu!

Data: 2024 m. balandžio 11 d.
Vieta: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Antakalnio g. 54, Vilnius, 162 a.
Daugiau informacijos: skaitykite čia

Duomenų valdytojas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – Kolegija), buveinės adresas – Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius, juridinio asmens kodas – 111967673, direktorius – dr. Rolandas Vitkūnas. Kolegijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. paštas dap@vtdko.lt, adresas Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius.
Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi renginio organizavimo bei vykdymo ir veiklų susijusių su EIT Climate-KIC EIT HEI iniciatyvos projekto Nr. 220194 “Innovation Laboratories for Climate Actions – ILCA” (“Inovacijų laboratorijos klimato veiksmams – ILCA”) vykdymu, įgyvendinimo tikslu.
Jūsų pateikti duomenys bus perduoti Europos inovacijų ir technologijų institutui ir saugomi (iki 2029-07-01, 5 metai po projekto pabaigos) projekto administravimo ir vykdymo tikslais, o po to, ištrinami. Trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami.
Renginio metu bus fotografuojama.
Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą Kolegijoje pateikiama nuorodoje: https://vtdko.lt/privatumo-politika