Card image cap Card image cap
Prašymas dėl pakartotinio apgyvendinimo VTDK bendrabutyje

Privaloma užpildyti formos laukus, pažymėtus *

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
Duomenų valdytojas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – Kolegija), buveinės adresas – Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius, juridinio asmens kodas – 111967673, direktorius – dr. Rolandas Vitkūnas. Kolegijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. paštas dap@vtdko.lt, adresas – Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius.

Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi apgyvendinimo; asmenų ir turto saugumo, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo stebėjimo vykdymu, bei praėjimo kontrolės Kolegijoje; komunikacijos; darbuotojų, studentų, mokinių ir klausytojų įvadinio, darbo vietoje bei asmenų, gyvenančių Kolegijos bendrabučiuose, instruktavimo saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, elektros saugos bei naudojimosi dujinėmis viryklėmis tikslais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate registruodamasis. Atskiroms asmens duomenų tvarkymo operacijoms teisinį pagrindą sudaro ir Kolegijai taikomų teisinių prievolių vykdymas.

Jūsų pateikti duomenys, jeigu bus sudaroma terminuota gyvenamosios vietos bendrabutyje sutartis, bus saugomi 10 metų po paskutinės finansinės operacijos, vykdant minėtą sutartį, įvykdymo, po to ištrinami. Tuo atveju, jeigu nesudarysite terminuotos gyvenamosios vietos bendrabutyje nuomos sutarties, duomenys bus ištrinami per 20 dienų nuo rezervacijos terminuotai nuomai gyvenamajai vietai bendrabutyje atšaukimo. Trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami. Sudarius terminuotą gyvenamosios vietos nuomos sutartį, joje bus pateikta išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą Kolegijoje, įskaitant Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei pastarųjų įgyvendinimo tvarką, pateikiama nuorodoje https://vtdko.lt/privatumo-politika.